Logens nyheder

HUSK
   


20. Marts 2019
17:00 - 18:30 INFORMATION møde
(Kun for inviterede)
19:00 - Middag med damer V/festudvalget 
 

30. Maj 2019 Kristi Himmelfartsdag
SKOVLOGE
sæt X i kalenderen nærmere tilgår
kl 10:00 ------>  

  

15. JUNI 2019
VALDEMARSDAG i Roskilde
Sæt X i kalenderen nærmere tilgår
Husk det er 800 år siden Dannebrog faldt ned fra himmelen så det skal fejres bagefter
             
-----¤¤¤¤¤-----

               
Program for 1. halvår 2019 er opdateret

-----¤¤¤¤¤-----


Hvem der holder indlæg
Spørg Under Ærk


-----¤¤¤¤¤-----

Husk påklædning til FESTLOGE og HØJTIDSLOGE er:
K/H, 
for 1, 2 og 3 gr. brødre SM, for ROÆ Ridderdragt


Alm. mødeaften SM eller M/T

           

 
----¤¤¤¤¤-----

Alle brødre i Quintus er fast tilmeldt til brodermåltidet.
HUSK at melde afbud.
Senest søndag før mødedagen til br. efterlogevært .
Brødre der ikke melder afbud (uden lovlig grund),
bliver afkrævet kuvertprisen ved næste møde


-----¤¤¤¤¤-----
           HUSK
Druider Hjælper

Velgørenhed

Den Danske Druideordens Humanitære Fond 

Den Humanitære Fond, deltager økonomisk med bidrag til eks. forskning , humanitære opgaver, Julemærkehjemment osv. 

  Fonden har i dag en betydelig økonomisk størrelse.


-----¤¤¤¤¤-----

Indlæg i lunden
Se den speciale side

Husk
at meddele den broder
der skal holde indlæg efter dig,
hvis du ikke kommer den dag,
du skal holde indlæg,
så broderen kan afholde istedet.