Logen Quintus Embedsmænd

Logen Quintus embedsmænd 2020 - 2022 

 

.....Ædel Ærk  Peter Lybek 
    
     Telefon: Send en email og du bliver kontaktet
     Email: adelark@logen-quintus.dk

.....Under Ærk   Per Mølgård Nielsen
   
     Telefon: 
30 41 29 79
     Email:   irene.per.nielsen@gmail.com

.....Skriver  Flemming I Pedersen
    
     Telefon: 
20 30 45 67
     Email: skriver@logen-quintus.dk

.....Skatmester  Poul Erik Kroll Larsen 
  
     Telefon: 22 34 70 65
 
     Email: pekroll@live.dk 

.....Marshal   Eigil Larsen   
    
    
Telefon: 
30 48 42 97
     Email:  eigillarsen@hotmail.com

.....Indervagt  Vacant
    
     Telefon: Vacant
     Email: Vacant

.....Ydervagt  Hother von Mehren
    
     Telefon: 29 40 01 28
     Email: hother@vonmehren.dk

      Storlogens tilsynsførende
.....Tjg. Old Ærk Kim Magnussen
 
 
  
     Telefon: 60 30 00 80
     Email: tjgoldaerk@logen-quintus.dk
 

.....Efterlogevært  Per Mølgård Nielsen
    
     Telefon: 30 41 29 79
     Email: irene.per.nielsen@gmail.com

.....Webmaster